Here, we practice Loving Kindness Meditation and Insight Meditation. If someone has the courtesy to visit, please let us know in advance so that the reception is attentive.
The Dharma Cloud Monastery is spiritually run by the most venerable Thich Phuoc Tinh and the abbot, Thich Kien Tue.

---------

Cám ơn sự quan tâm của các bạn.
Tu viện Pháp Vân là tu viện chuyên tu Thiền Tâm Từ và Thiền Quán Tâm, Đại Tạng Kinh là pháp học chính tại tu viện.
Nếu các bạn hữu có nhã ý ghé thăm quý thầy xin vui lòng báo trước để việc đón tiếp được chu đáo.
số liên hệ : 0401288277

Every Sunday we have a zoom class where all friends come to share dharma and chatting.

Sydney: Sunday 2pm
Việt Nam: Sunday 11 am
USA : Saturday 9pm

https://us02web.zoom.us/j/2344567878?pwd=WFVtSHBNV1E1VTcxUk80cjB6dWFWZz09

pass word : 123456

--------

Hàng tuần vào ngày Chủ Nhật lúc 2pm - 4pm, giờ Sydney, quý thầy cô có buổi chia sẻ pháp trên ZOOM, các bạn có thể vào cùng thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm.

Sydney: Chủ Nhật 2pm
Việt Nam: Chủ Nhật 11 am
USA : thứ Bảy 11 PM

https://us02web.zoom.us/j/2344567878?pwd=WFVtSHBNV1E1VTcxUk80cjB6dWFWZz09
pass word : 123456

2012 in Padstow named AN kHONG
2016 we moved to Bilpin, named Dharmacloud Monastery
  1. The most venerable Thích Phước Tịnh: Dean of Dharmacloud Monastery
  2. Bhikkhu Thích Kiên Tuệ, Abbot of Dharmacloud Monastery, ordained in Sydney and received Higher Ordination in Đại Đăng monastery 6326 Camino Del Rey Bonsall, CA 92003, belong to Trúc Lâm sect Việt Nam.
  3. Bhikkhuni Thích Chơn Từ was ordained in Sydney and received Higher Ordination in Đại Đăng monastery 6326 Camino Del Rey Bonsall, CA 92003 belonging to Trúc Lâm sect Việt Nam.
  4. Sister  Thích Chơn Phúc, ordained in Sydney 2017
  5. Brother Quang giác and some laypeople support Monastery.

-----------

Thành lập từ 2012 tại Padstow, với tên gọi thiền đường Ẩn Không. Năm 2016 chúng tôi chuyển lên Bilpin và ht Phước Tịnh đặt tên là tu viện Pháp Vân.
Tăng đoàn hiện nay gồm có:
  1. HT Thích Phước Tịnh, viện trưởng tu viện Pháp Vân
  2. Thầy Thích Kiên Tuệ, trú trì tu viện, xuất gia năm 2013 tại Sydney và thọ giới tỳ kheo tại thiền viện Đại Đăng 6326 Camino Del Rey Bonsall, CA 92003 thuộc trường phái Trúc Lâm Việt Nam
  3. Sư cô Thích Chơn Từ,  xuất gia năm 2013 tại Sydney và thọ giới tỳ kheo ni tại thiền viện Đại Đăng 6326 Camino Del Rey Bonsall, CA 92003 thuộc trường phái Trúc Lâm Việt Nam
  4. Sư cô Thích Chơn Phúc, xuất gia năm 2017 tại Sydney
  5. Ngoài ra còn có bồ tát Quang giác và một số phật tử thường xuyên hộ pháp cho tu viện.

Thank you for your interest; currently, this monastery is dedicated to monks (except some nuns who joined initially), so we only accept males. Sorry if this policy is inconvenient to you

----------

Cám ơn thiện tâm của các bạn, hiện tại tu viện Pháp Vân ưu tiên cho tăng (ngoại trừ vài sư cô đã có mặt từ ngày đầu tiên thành lập) nên chỉ nhận chúng xuất gia là nam giới. Rất mong các bạn thông cảm và hoan hỷ.
Immeasurable merit
Your volunteer was mean full to the monastery; even if that was a small job, it will help a lot the sangha to maintain the monastery

please contact : 0401288277

----------

Công đức vô lượng
Sự trợ giúp của các bạn vô cùng ý nghĩa đối với Pháp Vân
Các bạn có thể dành 1 ngày trong mỗi tháng đến tu viện giúp quý thầy cô, cho dù là công việc nhỏ cũng góp phần duy trì tu viện. Các bạn ở xa có thể liên hệ thầy để có người đưa đến tu viện công quả nhé.

Số liên hệ : 0401288277
Tám giới trong sạch
1-   Chư bậc Thánh Arahán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự sát sinh, tuyệt đối tránh xa sự sát sinh, đã bỏ gậy gộc, đã bỏ khí giới, có tâm hổ thẹn mọi tội lỗi, có tâm bi thương xót cứu khổ tất cả mọi chúng sinh. Hôm nay, ta cũng từ bỏ sự sát sinh, tránh xa sự sát sinh, bỏ gậy gộc, bỏ khí giới, có tâm hổ thẹn mọi tội lỗi, có tâm bi thương xót cứu khổ tất cả mọi chúng sinh suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. Ta được gọi là người thực hành theo gương của chư Thánh Arahán về điều giới này. Và ta đã thọ trì uposathasīla, giữ gìn điều giới tránh xa sự sát sinh, được trong sạch.
2-   Chư bậc Thánh Arahán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự trộm cắp, tuyệt đối tránh xa sự trộm cắp, chỉ thọ nhận vật dụng mà người ta cúng dường, không bao giờ trộm cắp, là bậc sống hoàn toàn trong sạch thanh cao. Hôm nay, ta cũng từ bỏ sự trộm cắp, tránh xa sự trộm cắp, chỉ thọ nhận vật dụng mà người ta cho, không trộm cắp, là người sống hoàn toàn trong sạch thanh cao suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. Ta được gọi là người thực hành theo gương của chư Thánh Arahán về điều giới này. Và ta đã thọ trì uposathasīla, giữ gìn điều giới tránh xa sự trộm cắp, được trong sạch.
3-   Chư bậc Thánh Arahán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự hành pháp không cao thượng (hành dâm), chỉ hành phạm hạnh cao thượng, tránh xa việc hành dâm thấp hèn, tuyệt đối tránh xa sự hành dâm, pháp của người tại gia. Hôm nay, ta cũng từ bỏ sự hành pháp không cao thượng (hành dâm), chỉ hành phạm hạnh cao thượng, tránh xa việc hành dâm thấp hèn, tránh xa sự hành dâm, pháp của người tại gia suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. Ta được gọi là người thực hành theo gương của chư Thánh Arahán về điều giới này. Và ta đã thọ trì uposathasīla, giữ gìn điều giới tránh xa sự hành dâm, được trong sạch.
4-   Chư bậc Thánh Arahán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự nói dối, tuyệt đối tránh xa sự nói dối, chỉ nói lời chân thật, lúc nào cũng nói lời chân thật, lời nói có chứng cứ rõ ràng, lời nói đáng tin, không lừa dối. Hôm nay, ta cũng từ bỏ sự nói dối, tránh xa sự nói dối, chỉ nói lời chân thật, lúc nào cũng nói lời chân thật, lời nói có chứng cứ rõ ràng, lời nói đáng tin, không lừa dối suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. Ta được gọi là người thực hành theo gương của chư Thánh Arahán về điều giới này. Và ta đã thọ trì uposathasīla, giữ gìn điều giới tránh xa sự nói dối được trong sạch.
5-   Chư bậc Thánh Arahán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dể duôi trong mọi thiện pháp; đã tuyệt đối tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dể duôi trong mọi thiện pháp. Hôm nay, ta cũng từ bỏ sự uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dể duôi trong mọi thiện pháp; tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dể duôi trong mọi thiện pháp suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. Ta được gọi là người thực hành theo gương của chư Thánh Arahán về điều giới này. Và ta đã thọ trì uposathasīla, giữ gìn điều giới tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dể duôi, được trong sạch.
6-   Chư bậc Thánh Arahán suốt cuộc đời chỉ độ (dùng) vật thực một bữa (trong ngày), không dùng vật thực ban đêm, tránh xa sự độ vật thực phi thời (quá ngọ, quá 12 giờ trưa). Hôm nay, ta cũng chỉ dùng vật thực một bữa (trong ngày), không dùng vật thực ban đêm, tránh xa sự dùng vật thực phi thời (quá ngọ, quá 12 giờ trưa) suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. Ta được gọi là người thực hành theo gương của chư Thánh Arahán về điều giới này. Và ta đã thọ trì uposathasīla, giữ gìn điều giới tránh xa sự dùng vật thực phi thời, được trong sạch.
7-   Chư bậc Thánh Arahán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự nhảy múa ca hát, thổi kèn, tuyệt đối tránh xa xem nhảy múa, ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là nhân sinh tâm tham ái. Hôm nay ta cũng từ bỏ sự nhảy múa ca hát, thổi kèn, tránh xa xem nhảy múa, ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là nhân sinh tâm tham ái suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. Ta được gọi là người thực hành theo gương của chư Thánh Arahán về điều giới này. Và ta đã thọ trì uposathasīla, giữ gìn điều giới từ bỏ sự nhảy múa ca hát thổi kèn, tránh xa xem nhảy múa, ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là nhân sinh tâm tham ái, được trong sạch.
8- Chư bậc Thánh Arahán suốt cuộc đời từ bỏ chỗ nằm ngồi nơi quá cao quý và xinh đẹp, tuyệt đối tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao quý và xinh đẹp, chỉ nằm ngồi chỗ thấp, trên cái giường nhỏ, hoặc trên chỗ nằm được làm bằng cỏ khô. Hôm nay, ta cũng từ bỏ chỗ nằm ngồi nơi quá cao quý và xinh đẹp, tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao quý và xinh đẹp, chỉ nằm ngồi chỗ thấp, trên cái giường nhỏ, hoặc trên chỗ nằm được làm bằng cỏ khô suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. Ta được gọi là người thực hành theo gương của chư Thánh Arahán về điều giới này. Và ta đã thọ trì uposathasīla, giữ gìn điều giới từ bỏ chỗ nằm ngồi nơi quá cao quý và xinh đẹp, chỉ nằm ngồi chỗ thấp, trên cái giường nhỏ, hoặc trên chỗ nằm được làm bằng cỏ khô, được trong sạch.

Trích http://trungtamhotong.org/NoiDung/ThuVien/HanhGioi/HanhGioi06.htm#top