The Dharma Cloud Monastery is a peaceful and quiet meditation garden. Azalia flowers bloom in spring, with a quiet lake and a garden full of red leaves in the fall. With the cold air of the high mountains, there are wandering clouds winding on the lake's surface, and sometimes a fish gently comes up to grab the air. The fantasy scene in the early morning makes people's hearts, no matter how disturbed they are, be quiet along with the tranquil mountains and forests.

Just sitting quietly, listening to the birds chirping, receiving the morning sunlight gently shining down on the garden, the sunlight is so clear as glass through the tree branches. Walking meditation for a while will make people feel their heart is light, as light as a cloud.

This monastery is dedicated to monks, not to the public; here, we practice Loving Kindness Meditation and Insight Meditation. If someone has the courtesy to visit, please let us know in advance so that the reception is attentive.
The Dharma Cloud Monastery is spiritually run by the most venerable Thich Phuoc Tinh and the abbot, Thich Kien Tue.

------------------

Tu viện Pháp Vân, khu vườn thiền bình yên và tĩnh lặng. Với hồ nước lặng yên và khu vườn lá đỏ, những khóm hoa Đỗ Quyên khoe sắc vào độ xuân về. Với khí lạnh của vùng núi cao, có những hôm sương mù như uốn lượn trên mặt hồ nước, thỉnh thoảng có chú cá nhè nhẹ lên đớp nước. Cảnh vật hư hư ảo ảo trong buổi sớm mai khiến lòng người dù xao động bao nhiêu cũng phải lặng yên cùng với cảnh núi rừng thanh tịnh.

Ngồi yên lặng, lắng nghe tiếng chim hót líu lo, đón ánh nắng ban mai nhẹ nhàng tỏa chiếu xuống khu vườn, xuyên qua những cành cây, ánh nắng thật trong veo, trong veo như thủy tinh. Chỉ cần đi thiền hành một lúc sẽ thấy lòng nhẹ tênh, nhẹ tênh như mây.

Nơi đây là tu viện chuyên tu dành riêng cho tăng, pháp hành chính là Thiền Tâm Từ và Thiền Quán Tâm, Đại Tạng Kinh là pháp học chính tại tu viện. Nếu các bạn hữu có nhã ý ghé thăm quý thầy xin vui lòng báo trước để việc đón tiếp được chu đáo.

    Tu viện Pháp Vân được dẫn dắt tinh thần bởi hòa thượng viện trưởng Thích Phước Tịnh thầy trú trì Thích Kiên Tuệ.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
About us