1 min read
THỰC TẬP HÀNG NGÀY

Để bắt đầu một ngày ta hãy thực tập như sau Mỗi buổi sáng công phu lúc 5:00 am 

 • CÚNG DƯỜNG: Thay nước cúng dường Phật, thắp nhang (nếu có thể).
 • PHÁT NGUYỆN :

 Bạch đức Thế Tôn, con nguyện từ nay con sẽ cố gắng hết sức mình để giử giới thật trong sạch. Con nguyện từ nay con sẽ không sát sanh, không vui khi thấy sát sanh. 

 1. Con nguyện từ nay chỉ nói lời chân thật, nói nhẹ nhàng, hòa nhã, nói với tâm yêu thương, nói có lợi ích cho người, con sẽ không nói những chuyện phù phiếm, sẽ không nói khi không cần thiết, con sẽ kiểm soát sự nói của con.
 2. Con nguyện sẽ không lấy bất cứ vật gì mà chưa được sự cho phép, cho dù vật đó giá trị hay không giá trị.
 3. Con nguyện không tà dâm cho dù bằng thân hay bằng tư tưởng.
 4. Con nguyện không sử dụng các chất gây nghiện như rượu, bia, thuốc hút, ma tuý, không dùng internet một cách vô ích, mất thời gian.
 5. Con nguyện xin được tha thứ nếu do vô tình hay cố ý con đã làm tổn thương đến bất cứ ai.
 6. Con nguyện tha thứ cho tất cả, những ai vô tình hay cố ý đã làm tổn thương con. Con cầu mong cho mọi người, mọi loài sống yêu thương nhau, không thù hận, ganh ghét.
 7. Con nguyện tự mình sẽ cố gắng tu tập, cố gắng chuyển hóa những bất thiện pháp còn trong con.
 8. Con nguyện từ nay chỉ suy nghĩ những gì yêu thương tha thứ và bao dung,
 9. Con nguyện từ nay chỉ nói những gì yêu thương tha thứ và bao dung,
 10. Con nguyện từ nay chỉ làm những gì yêu thương tha thứ và bao dung.

 Kính bạch đức Thế Tôn xin từ bi gia hộ, chứng minh cho con. 

 • THIỀN TỌA: ngồi thiền 30 phút (thầm nguyện bài RẢI TÂM TỪ)
 • THIỀN LẠY: sau đó thiền lạy 20 lạy (xem thêm lợi ích thiền lạy) và hồi hướng.

  QUÁN SÁT: Tập chánh niệm mọi hành động của mình trong một ngày, cuối ngày tự xem mình đã kiểm soát được tâm chưa, nếu chưa thì ngày mai cố gắng hơn.

 tu viện Pháp Vân

Comments
* The email will not be published on the website.